Przygotowania do bierzmowania

Diakonię tworzą animatorzy oraz koordynatorzy, którzy wspierają księdza odpowiedzialnego w naszej parafii za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Podejmujemy posługę podczas spotkań z młodzieżą, Eucharystii formacji w małych grupach oraz innych przedsięwzięć (koncertów ewangelizacyjnych, rekolekcji) organizowanych w ramach duchowego przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Animatorzy odpowiedzialni: Lena, Ewa, Anita