Rzeszów 2014

„Bliskie i trudne relacje międzyludzkie w obliczu Boga i w Jezusie.”