IHS – 2017

Kurs ewangelizacyjny „IHS – Jezus Zbawiciel człowieka” – wrzesień 2017

CZWARTEK 07.09
JEZUS! To słowo-hasło pierwszego dnia kursu. Nasze spotkanie z Jezusem rozpoczęliśmy od źródła – uroczystej Mszy Świętej. Po niej wysłuchaliśmy nauczania Grzegorza i modliliśmy się modlitwą uwielbienia chwaląc i wysławiając naszego Pana Jezusa Chrystusa.


.

PIĄTEK 08.09
ZBAWICIEL! Dzisiaj na spotkaniu przyjęliśmy do swojego serca Jezusa, jako naszego Pana i Zbawiciela. Modlitwę poprowadziła Ania, która też głosiła dla nas katechezę. To co najważniejsze dzisiaj, to uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a wcześniej udział we wspólnej Eucharystii.


.

SOBOTA 09.09
CZŁOWIEK! Nasz kurs zakończyło nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie. Był to piękny czas wielu łask. Duch Święty hojne nas obdarowywał.