Słowo Życia 2021/2022

Św. Jan Paweł II u progu nowego tysiąclecia gorąco zachęcał ludzi do czytania SPOTKANIE ZE SŁOWEM ŻYCIA (2)Pisma Świętego. Mówił: Aby poznać prawdziwą tożsamość Chrystusa, chrześcijanie powinni (…) powrócić z odnowionym zapałem do Biblii.
.

26.06.2022

Rozważaniem 1 i 2 Księgi Machabejskiej, które poprowadziła dla nas Ania zakończyliśmy rozważania ksiąg historycznych.

.

22.05.2022

Na majowym spotkaniu poprzez Księgę Estery mogliśmy doświadczyć tego, że Bóg wybiera piękne i mądre kobiety, aby objawić Swoją wielkość i chwałę. Przez święty tekst prowadziła nas Ania.

.

24.04.2022

Po krótkiej przerwie ponownie zanurzyliśmy się w pięknie Słowa Bożego, rozważania Księgi Judyty poprowadziła s. Lidia.

.

23.01.2022

W styczniu spotkanie ze Słowem Życia, to świadectwa i uwielbienie – najbardziej bezinteresowna i najpiękniejsza modlitwa.

.

28.11.2021

Listopadowa czwarta niedziela miesiąca i rozważanie Księgi Tobiasza. Poprowadził je jak zwykle z mocą i dogłębną znajomością historii Adrian.

.

24.10.2021

W październiku poznawaliśmy Księgę Ezdrasza i Księgę Nehemiasza. Spotkanie ze Słowem Życia dopełniła modlitwa różańcowa oraz świadectwa ludzi, którzy dzielili się tym, czym dla nich jest Słowo Boże.

.

26.09.2021

We wrześniu w spotkaniu ze Słowem Życia uczestniczyła też młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania. Rozważanie 1 i 2 Księgi Kronik prowadził Grzegorz.