Jezus oczyma czterech Ewangelistów – 2021

Kurs ewangelizacyjny „JEZUS OCZYMA CZTERECH EWANGELISTÓW” – kwiecień/czerwiec 2021 

11.06.2021
Św. Jan
Magda przedstawiła duchowość Ewangelii św. Jana. Mówiła też o znakach, których dotyczy pierwsza część tej Ewangelii. Podkreślała także, że św. Jan wszędzie pisze, że BÓG JEST MIŁOŚCIĄ i że źródło miłości jest w Bogu.

.

29.05.2021
Św. Łukasz
Ania spojrzała na Ewangelię św. Łukasza poprzez przypowieść o Miłosiernym Ojcu. Przybliżyła nam też główne prawdy soteriologii Ewangelii św. Łukasza.

.

15.05.2021
Św. Marek
Dorota ukazała Jezusa jako tego, który JEST, jest z nami i dla nas. Koncentrowaliśmy się na osobie Jezusa i zanurzaliśmy w Jego spojrzeniu. Prosiliśmy też o otwarcie naszych oczu i uszu, aby widzieć Jego dzieła w naszym życiu i słuchać Jego Słowa.

.

30.04.2021
Św. Mateusz
Kasia przedstawiła nam główną ideologię Ewangelii wg świętego Mateusza, którą jest starotestamentowa myśl, że Jezus jest Mesjaszem. Przedstawiła najważniejsze mowy połączone z opowiadaniami o Chrystusie i obraz Jezusa jako nauczyciela, mistrza, odkupiciela.