Kaliszany 2020

Rozeznanie znaków w Kościele – kogo słuchać?