Archiwum GUiCH

07.08.2020 r.

Dziś modliliśmy się w naszym kościele parafialnym. Po Eucharystii adoracja Jezusa Eucharystycznego i uwielbienie.

.

18.07.2020 r.

Kolejne z wakacyjnych spotkań przeżywaliśmy w Ognisku Światła i Miłości w Kaliszanach-Łopocznie. Jak ostatnio poprzedziła je wspólna Eucharystia.

.

04.07.2020 r.

Pierwsze wakacyjne spotkanie odbyło się w naszej świątyni. Poprzedziła je wspólna Eucharystia, po której modliliśmy się modlitwą uwielbienia przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

.

27.06.2020 r.

27 czerwca w Ognisku Światła i Miłości w Kaliszanach zakończyliśmy kolejny rok formacji. Inny, nietypowy, ale też piękny, zanurzony w Bogu i Jego łasce.

.

14.02.2020 r.

14 lutego o godz. 19.00 spotkaliśmy się w naszym kościele na Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu.

.

13.12.2019 r.

Kolejna w tym roku Msza św., na której modliliśmy się w GUiCH i adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

.

18.10.2019 r.

Przeżywaliśmy dziś Mszę św. wspólnotową, która w tym roku formacji zostaje wprowadzona do kalendarza GUiCH. Spotkaliśmy się przed ołtarzem Pana, aby we wspólnocie modlitwy przeżywać największą i najświętszą tajemnicę.

.

27.10.2018 r.

Jak każdego roku jedno z jesiennych spotkań GUiCH przeżywaliśmy w Ognisku Światła i Miłości w Kaliszanach-Łopicznie. Czas ten wypełniło spotkanie z Jezusem Eucharystycznym i modlitwa uwielbienia, która jest przepiękną formą oddania chwały Panu Bogu.

.

07.07.2017 r.

Pierwsze z wakacyjnych spotkań GUiCH odbyło się w naszym kościele. Trwając przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, słuchaliśmy rozważań Ewangelii o Zacheuszu, które prowadził ksiądz Paweł.

 

24.06.2017 r.

Dzisiejszym spotkaniem, bardzo uroczyście, kończyliśmy kolejny rok formacji. Spotkaliśmy się na wspólnej – prymicyjnej Eucharystii, którą celebrował w naszej intencji ksiądz Krzysztof. Homilię z bardzo głębokim przesłaniem skierowanym w stronę księdza prymicjanta wygłosił ksiądz Paweł. Msza św. zakończyła się indywidualnym błogosławieństwem udzielonym nam przez księdza prymicjanta.
Po Mszy św. był czas adoracji i uwielbienia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

27.05.2017 r.

Na dzisiejszym spotkaniu gościliśmy Justynę, która wygłosiła pełne dynamizmu nauczanie „Relacje z ludźmi – pomoc czy przeszkoda w budowaniu relacji z Bogiem”. Modliliśmy się także o dobre relacje, które budujemy w rodzinach, wspólnocie, miejscach pracy i nauki.

.

12.05.2017 r.

W przededniu 100 rocznicy objawień fatimskich nasze spotkanie koncentrowało się wokół osoby Matki Najświętszej – pokornej służebnicy Pana. Modlitwa do Matki Bożej, znak indywidualnego oddania się w służbę Panu i poddania Jego woli na wzór Maryi, nauczanie „Kobieta – posługa duchowa czy domowa”, które przygotowała Marzenka oraz uwielbienie – taki przebieg miał sobotni wieczór GUiCH.

 

29.04.2017 r.

Trwamy w okresie Wielkanocnym, stąd temat dzisiejszego nauczania „Radość Zmartwychwstania”. Poprowadziła je dla nas Ania Goliszek, którą z radością powitaliśmy w naszej grupie. Z radością uwielbialiśmy też Pana oddając Mu chwałę i dziękczynienie.

 

01.04.2017 r.

Modlitwa o otwarcie naszych rodzin na nas i modlitwa oddania dzieci Ojcu Niebieskiemu stanowiły jedną z części spotkania. Nauczanie poruszające problem relacji w rodzinach wygłosił ks. Paweł, który też prowadził dzisiejsze spotkanie. Uwielbienie Pana otwierało serca na Jego łaskę.

17.03.2017 r.

Dzisiejsze spotkanie z głębokim nauczaniem ks. Pawła i modlitwą do Boga Ojca poruszyło wielu. Przede wszystkim jednak w Wieczerniku rozbrzmiewała moc modlitwy uwielbienie: słowem, pieśnią i sercem. Przed spotkaniem Magda poprowadziła ostatnią już diakonię wprowadzającą „Jezus Zbawiciel”.

04.03.2017 r.

Na dzisiejszym spotkaniu rozważaliśmy ostatnie z pytań znajdujących się na plakacie GUiCH – Co dla Ciebie znaczy wyznać wiarę?. O wyznaniu wiary jako przyznaniu się do Jezusa i przyjęciu Jego nauki mówiła Lena. Z kolei Magda poprowadziła kolejną diakonię wprowadzającą na temat „Jezus jest Panem”.

.

17.02.2017 r.

Co dla Ciebie znaczy przyjąć wiarę? – o wejściu na drogę wiary i przyjęciu jej sercem głosiła nam dzisiaj Kasia. Natomiast Magda poprowadziła diakonię wprowadzającą na temat charyzmatów.

20.01.2017 r.

Co dla Ciebie znaczy otrzymać nowe imię? – rozważania na ten temat przygotowała Ania, która podzieliła się z nami także świadectwem swojego życia. Dziś też Adrian wprowadził nas w obrzędy liturgii święta Ofiarowania Pańskiego.

 .

07.01.2017 r.

Wraz z początkiem nowego roku rozpoczęliśmy cykl katechez poruszających tematy widniejące na naszym plakacie na ten rok formacji. Pierwsze nauczanie Co dla Ciebie znaczy wejść do Kościoła? wygłosiła Agnieszka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wprowadzenia i uroczystego przywitania Słowa Bożego, które będzie nam towarzyszyło podczas całego kursu. Spotkanie poprzedziła diakonia wprowadzająca – Magda przybliżyła temat modlitwy osobistej.

.

28.12.2016 r.

Ostatnie w 2016 roku spotkanie GUiCH przebiegało w świątecznej atmosferze. Rozpoczęła je diakonia wprowadzającą – Ewa, która mówiła o przebaczeniu i relacjach międzyludzkich. Głównym punktem spotkania, jego istotą, powodem dla którego gromadzimy się, była oczywiście modlitwa uwielbienia. Na koniec, zgodnie z naszą piękną, polską tradycją był czas łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń.