Radomyśl 2018

„I będę mówił do jej serca” – Bóg mówi językiem zakochanych w Duchu jedności