Kaliszany 2015

„Posługa charyzmatyczna. Dary, charyzmaty i posługiwanie się nimi.”