Słowo Życia 2022/2023

„Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, Spotkanie-ze-Słowem-tablicado przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości”.
(2 Tm 3,16)

17.02.2023

Dziś na spotkaniu gościliśmy Macieja, który podał nam klucz do rozważania Księgi Pieśni nad pieśniami.

.

20.01.2023

Z Księgą Koheleta rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy. Katecheza Kasi pokazała piękno tej trudnej księgi.

.

09.12.2022

Razem z s. Zuzanną rozważaliśmy Księgę Przysłów. Siostra poprowadziła nas w głąb biblijnego tekstu zdejmując z niego warstwę dosłowną, literalną.


.

11.11.2022

Szczególny dzień i szczególny wieczór – uwielbienia Pana Boga w Jego Słowie o poznawania tego Słowa. Dziś Adrian ukazał nam piękno najdłuższej księgi Pisma Świętego – Księgi Psalmów. 

 .

14.10.2022

Trzeci rok spotkań ze Słowem Życia rozpoczęliśmy od rozważania Księgi Hioba. Prowadzenia nas przez tą księgę podjęła się Ania, która pokazała nam, że cierpienie jest tajemnicą.