Msze święte 2016/2017

MARZEC 2017

12 marca 2017 r., kolejna niedzielna Msza Święta dla rodziców kandydatów do bierzmowania. Tematem przewodnim była matka. W czasie homilii ks. Paweł mówił o czterech typach matek, a po komunii św. zawierzył wszystkie rodziny obecne w kościele Matce Bożej Fatimskiej. O oprawę muzyczną Eucharystii zadbała Diakonia Muzyczna Grupy Uwielbienia i Chwały. Wspólnie z rodzicami modlili się również koordynatorzy bierzmowania.

 

STYCZEŃ 2017

8 stycznia 2017 r., o godz.15.00 ks. Paweł celebrował Mszę Świętą, na której modliła się młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania wspólnie ze swoimi rodzicami. W rozważaniach podczas homilii było wiele słów o roli rodziców oraz wzajemnych relacjach rodzice-dzieci, obecni w świątyni mogli też obejrzeć filmy poruszające problemy, z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie. Diakonia Pantomimi zaprezentowała pantomimę „Pragnę nowego życia”, a o oprawę muzyczną po raz kolejny zadbali Bartek, Mateusz, Wojtek i Mateusz pod czujnym okiem pana Zbyszka.

 

LISTOPAD 2016

27.11 o godz.15.00 swoją Eucharystię przeżywała młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania. Był to piękny czas modlitwy, ale też refleksji. Prezentowana przez Diakonię Pantomimy GUiCH pantomima „Maski” oraz doświadczenie obrazujące grzech w życiu człowieka i rolę sakramentu spowiedzi, pozwoliły na chwilę zadumy nad własnym życiem, które nie zawsze jest udane, a często udawane. Oprawa muzyczna Mszy Św., to dzieło chłopców naszej LSO. Mateusz, Bartek, Wojtek, Mateusz – dziękujemy 🙂
Po Mszy Św. odbyły się spotkania w osobnych grupach dla dziewcząt i chłopców.

20.11 mieli swoją kolejną Mszę Św. rodzice młodzieży przygotowującej się w tym roku do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Rodzice włączyli w czynnie w Eucharystię przygotowując Liturgię Słowa, natomiast o oprawę muzyczną zadbali chłopcy: Bartek, Mateusz, Wojtek i Mateusz – ubiegłoroczni bierzmowani, który swoją postawą dają piękne świadectwo. Na koniec Mszy Św. miała miejsce modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w jubileuszowym akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Po Mszy Św. odbyło się spotkanie dla mam i ojców z psychologami, których tematem były relację między rodzicami i dziećmi w trudnym okresie dojrzewania.

 

WRZESIEŃ 2016

11.09  podczas Msza Św. rodzice uczniów klas trzecich gimnazjum składali deklaracje o przystąpieniu dziecka do sakramentu bierzmowania. W świadomym i dobrowolnym akcie woli złożyli na ręce kapłana dokument potwierdzający chęć przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i innych zobowiązań związanych z przygotowaniem dziecka do tego sakramentu. Na zakończenie Mszy św obejrzeli też wzruszające świadectwo syryjskiej chrześcijanki.

 

 

 

eucaristia-santissimo