Nasze spotkania

03.02.2024 r.

Wierność Bogu drogą do oczyszczenia” taki temat rozważaliśmy w katechezie głoszonej przez Anię.

.

06.01.2024 r.

W Uroczystość Ofiarowania Pańskiego spotkaliśmy się na modlitwie uwielbienia, wysłuchaliśmy także katechezy na temat „Co mogę dziś ofiarować Panu?”. Mogliśmy też sami oddać pokłon Dzieciątku Jezus.

.

30.09.2023 r.

Wrześniowe spotkanie GUiCH, które jest co roku tuż po kursie ewangelizacyjnym tradycyjnie poświęcone było wspólnocie. Katechezę głosił pasterz Grupy – ksiądz Paweł Matusik, który nie tylko słowem, ale i obrazem przekazał istotę oraz cele spotkań małych wspólnot budujących kościół.