Kaliszany 2019

„Poszukiwanie Mądrości Bożej w służbie rodzinie, wspólnocie i bliźniemu.”