Spotkania 2022/2023

24.06.2023 r.

W otoczeniu przyrody i spotkaniem przy ognisku zakończyliśmy kolejny rok formacji. Dziś była też okazja do podziękowania za posługę w naszej parafii i owocną współpracę z GUiCH księdzu Rafałowi Wójcikowi. Życzymy księdzu wielu łask Bożych na nowym miejscu, do którego posyła księdza Pan Bóg.

.

07.01.2023 r.

„Iść za Światłem” tak nas prowadziło Słowo i nauczanie Doroty.

.

29.10.2022 r.

Dzisiejsze spotkanie przebiegało drogą Od uzdrowienia do uwielbienia. Nauczanie i modlitwa o uzdrowienie poprzedziły radosne uwielbienia, które było pięknym modlitewnym doświadczeniem.