Posługi Eucharystycznej

Sobór Watykański II naucza:

,,Matka Kościół pragnie, aby wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych…” (Konstytucja o Liturgii 14)

Celem Diakonii Posługi Eucharystycznej, jest głębsze zaangażowanie się w przeżywanie Liturgii, poprzez podejmowanie rozmaitych posług liturgicznych: przede wszystkim formację intelektualną oraz praktyczne działania.

Zadania diakonii

  • Posługa podczas spotkań grupy, grupowych Eucharystii
  • Posługa podczas rekolekcji /wyjazdów GUiCH
  • Posługa podczas okolicznościowych Mszy świętych

Animatorzy odpowiedzialni: Ilona, Anita