Msze święte 2021/2022

21.11.2021 r.

Kolejna Msza święta, na którą zaproszeni byli rodzice młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania została odprawiona w niedzielę 21.11.2021r. godz. 15.00

.

19.09.2021 r.

Msza święta dla rodziców oficjalnie rozpoczęła tegoroczne przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Rodzice złożyli deklaracje i w ten sposób potwierdzili gotowość przyjęcia tego sakramentu przez ich dzieci. Zatroszczyli się także o oprawę Mszy świętej dając tym samym piękne świadectwo wiary.