Słowo Życia 2023/2024

19.04.2024 r.

„Dzień Pana” – to wielokrotnie przewijające się przez Księgę Joela wyrażenie wybrzmiewało z mocą podczas katechezy, którą dziś wygłosiła dla nas s. Zuzanna.

.

15.03.2024 r.

Kolejny Piątek Wielkiego Postu i niesamowicie dotykające spotkanie z Księgą Ozeasza i z Panem Bogiem na pustyni. Bóg mówi do serca! Bóg Jest pełen Miłosierdzia! To prawdy, które jak zwykle w niesamowity sposób głosił prowadzony przez Ducha Świętego Grzegorz Przybycień.

.

19.01.2024 r.

„Pan Bóg wypróbowuje naszą wiarę w ogniu doświadczeń”. – To jedno z przesłań płynące z Księgi Daniela, którą poznawaliśmy z Kasią Tarajko.

.

25.11.2023 r.

„Bóg na dany czas duchowej drogi daje „aż” – czyli zawsze nadmiar. „Aż”– to obfitość Boża”. To jedna z myśli, którymi dzieliła się z nami Ania Przybycień zgłębiając Księgę Ezechiela.

.

28.10.2023 r.

W październiku poznawaliśmy dogłębniej Księgę Barucha. Może rzadko słyszymy ją w Liturgii Słowa, ale jak już fragmenty księgi są obecne podczas Eucharystii, to są to znaczące momenty, np. Liturgia Wigilii Paschalnej. O pięknie Księgi Barucha głosiła nam Ania Goliszek.

.

30.09.2023 r.

Pierwsze w tym roku Spotkanie ze Słowem Życia poświęcone było Księdze Lamentacji. Prowadził nas ojciec Bogusław Żyro, posługujący na co dzień na misjach w Afryce. Ojciec Bogusław pokazał nam aktualność tej księgi wypełniającej się w niesamowity sposób w Jego życiu.

.