Słowo Życia 2020/2021

Św. Jan Paweł II u progu nowego tysiąclecia gorąco zachęcał ludzi do czyslowo_zyciatania Pisma Świętego. Mówił: Aby poznać prawdziwą tożsamość Chrystusa, chrześcijanie powinni (…) powrócić z odnowionym zapałem do Biblii.
.

27.06.2021

1 i 2 Księdze Królewskiej mogliśmy zobaczyć jak Bóg działa w życiu konkretnych ludzi, spojrzeć też na to, jak działa w życiu każdego z nas. Przez rozważania prowadziła nas Kasia.

.

23.05.2021

1 i 2 Księga Samuela, rozważanie których prowadził Maciej, pozwoliły nam poznać Boga, który wybiera to co małe i wzgardzone przez ludzi, aby objawić Swoją wielkość i chwałę.

.

25.04.2021

Po krótkiej przerwie wróciliśmy do rozważania ksiąg Starego Testamentu. Poprzez rozważanie przez s. Małgorzatę Księgi Rut mogliśmy nie tylko usłyszeć, ale i doświadczyć bezinteresownej miłości Pana Boga, którą ma do każdego z nas.

.

28.02.2021

Księga Sędziów mówi o Bogu, który jest nieskończenie miłosierny i o człowieku, który to miłosierdzie nieustannie odrzuca” – to tylko jedna z myśli przekazanych nam przez Adriana.

.

24.01.2021

Pierwsze w nowym roku kalendarzowym spotkanie ze Słowem Życia i pierwsza z ksiąg historycznych – Księga Jozuego. Ania pomogła nam poprzez spojrzenie na historię Izraela, zobaczyć historię własnego życia, w której działa Pan Bóg.

.

27.12.2020

W grudniu rozważanie Księgi Powtórzonego Prawa podjęła s. Lidia. Chcieliśmy zrozumieć przymierze Pana Boga z każdym z nas oraz to, dlaczego prawo trzeba było powtórzyć.

.

22.11.2020

Listopadowe spotkanie poświęcone było Księdze Liczb. Historię Mojżesza i losy Narodu Wybranego podczas wędrówki przez pustynię przybliżyła nam Ania, która podzieliła się z nami swoim doświadczeniem tej księgi Biblijnej.


.

25.10.2020

W październiku prowadzeni przez Leszka zagłębialiśmy się w Księgę Wyjścia.


.

27.09.2020

We wrześniu rozważaliśmy Księgę Początków, Bereszit, Genezis – czyli Księgę Rodzaju. Prowadził nas przez nią Grzegorz, który dzielił się z nami własnym doświadczeniem Pana Boga mówiącego w tym tekście.


.

29.08.2020

Na ostatnim wakacyjnym spotkaniu w Kaliszanach uroczyście rozpoczęliśmy cykliczne spotkania skoncentrowane na Słowie Bożym. Procesyjnie wprowadziliśmy Księgę Życia na nasze spotkanie, ufamy też, że również w nasze życie.
W tematykę Biblijną wprowadziła nas Lena głosząca dzisiejszą katechezę.