Akcja charytatywna

Już 14 stycznia 2024 roku miał miejsce finał akcji charytatywnej na rzecz opolskiego hospicjum. Każdy może czynić dobro. Jako współorganizatorzy przekonaliśmy się o tym. Dziękujemy za wszelką pomoc, życzliwość i wsparcie.